1300 søkere til 30 jobber

Minst 1316 har søkt på de 30 utlyste ledige stillingene i Sjøfartsdirektoratets nye kontorbygg i Haugesund.