Unge lovbrytere stoppes raskt

Politiet i Sandnes bruker store ressurser på å hindre at unge under 18 år havner på feil side av loven. Trør de likevel feil, er straffe-reaksjonene ikke langt unna.