Alle må ta stresskurs på Kongsgård

Stiv i skuldrene? Sår i sjelen? På Stavanger Katedralskole må alle tredjeklassinger lære avspenning.