Mann ble slått ned på Sviland

At det kan gå hardt for seg på samfunnshuset på Sviland, det fikk en mann merke i mars i år.