• Reidun Gudmestad

Løa på Lensmannsgarden skal stå

Etter at dei fleste i Nærbølista bestemte seg for å ta vare på løa, var saka avgjort. Det vart 18-15 for å la Lensmannsløa på Varhaug stå.