Kjørte flere mil i vernet område

Lensmannen i Sirdal er sint etter at en snøscootergjeng i går råkjørte blant drektige reinsdyr.