• Egil Schmidt

Enklere å bytte ut ferje med bru

Hidra fastlandssamband i Vest-Agder og Sandsfjord bru i Rogaland kan bli framskyndet.