220 ansatte syke daglig

Sykefraværet blant de ansatte i Sandnes kommune øker fortsatt. I fjor utgjorde det totale 7,28 prosent. Blant assistenter i skole og SFO er fraværet oppe i 9,85 prosent.