Barn lærer å evangelisere

Til helgen dundrer det løs i Sarons Dal igjen. Barn ned til ti år skal lære å evangelisere.