Skjøtsel på Mån

Jæren Friluftsråd søkjer Fylkesmannen si landbruksavdeling om 250.000 kroner i støtte til skjøtsel av kulturlandskapet ved Mån.