• Hannasdalsgate 9 er regulert til spesialområde bevaring. Nå vil tunnelbyggerne rive huset. Stein Halvor Jupskås

Brakkerigg fra Paradis til Kiellandsmyra

Vegvesenet og deres entreprenører fortsetter å søke om dispensasjoner i forbindelse med byggingen av Ryfast og Eiganestunnelen.