• Her har det vært tappet juice siden 1978. Snart kan det bli slutt. Hans E.H. Jacobsen

34 år med juice kan ta slutt

— Målet er fortsatt drift, sa kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken 7. november. Men mye tyder på at Stabburets styre 30. januar vedtar å avvikle juicefabrikken på Ualand i Lund.