Sjekker om kalver ble forgiftet

Statens veterinære lanboratorium i Sandnes vil en av dagene trolig bekrefte at seks kossekalver som kreperte på beite hos Time-bonden Sven Thv Bryne lørdag, ble forgiftet av barlind.