Etterforskningen styrket med 12 mann

Etterforskningen av bankranet og politidrapet i Stavanger for snartto uker siden, blir ytterligere trappet opp.