Hospits like dyrt som enebolig

Jahan Zib Sohil (27) har bodd på Rex hospits i fire måneder på kommunens regning. Til sammen har Stavanger kommune brukt 3,2 millioner kroner hospits til nå i år.