Bygningsverner glemte å søke

Kulturprisvinner Knut Sand Bakken har bygd ulovlig terrasse på Risholmen.