• Arbeidsledigheten øker i Rogaland. Jon Ingemundsen

Sterk økning i arbeidsledigheten

6503 personer er registrert som helt ledige ved utgangen av januar i Rogaland. Dette er en økning på 1425 personer fra forrige måned, og en økning på 73 prosent sammenlignet med januar i fjor. Antall helt ledige i Rogaland utgjør nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken.