Busselskapene må informere bedre

Fylkessamferdselssjef Leidulf Skjørestad mener det er busselskapene sitt ansvar å informere publikum om nærsonetakstene.