Sa nei til Kollektiv AS

Den nye regi-enheten for kollektivtransport i Rogaland blir ikke et eget aksjeselskap, men skal organiseres som fylkeskommunalt foretak.