• Denne hekken i Heddeveien på Forus, nedenfor Forusbeen, trenger klart en klipp. - Det er skolestart mandag, det er tid for et krafttak ikke minst for å sikre skoleveiene, sier Johan Gismervik, fagleder i Stavanger kommune.Foto: Jonas Haarr Friestad

Tenk mykt, ta hekken hardt

Har du en høy hekk som sperrer for siktlinjer i veikryss eller trafikkskilt, er det farlig, ikke minst for myke trafikanter på skolevei.