Slitasje og hull i gater og veier

Nå skal du ha betalt årets veiavgift. Men du humper av gårde i sliterenner og hull i gater og veier.