• Tomas Fosse

Bygde ny barnehage uten herredusj

Pål Neubert og Atle Pedersen er to sjeldne eksemplar av «arten» mannlig barnehagestyrer. Man må leite med lys og lykte for å finne flere av dem i Rogaland.