Dykker har krav på millionforsikring

Forsikringsskadenemnda har gitt pionerdykkeren Guy Tassier rett i at forsikringsselskapet If er ansvarlig for yrkesskadeforsikring for senskadene han pådro seg som følge av at han var nordsjødykker på 1970-tallet.