Gausel skole kan bli utvidet

Kommunalstyret for oppvekst vedtok i går kveld at kapasiteten vedGausel skole «minimum» skal opprettholdes etter rehabiliteringen i2005/2006. Dette kan åpne for en utvidelse av skolen.