Nei til homofile prestar

Det blir ikkje Stavanger bispedømmeråd som kjem til å sikra ja til homofile prestar i Den norske kyrkja. I Stavanger er det fleirtal for nei.