Omstridt bevilling kan ryke hvis klærne blir borte

Motebutikken gjorde at Café Italia fikk dispensasjon fra skjenkereglene. Styrelederen avviser at politikerne er ført bak lyset når klesbutikken nå legges ned. Café Italia ligger innenfor skjenkeringen, og skulle derfor ikke fått skjenkebevilling da restauranten søkte i 2000. Men etter et sterkt press fra mange hold ga politikerne etter. Bare KrF og Senterpartiet stemte mot bevillingen. I unntaksregelen som gjelder fram til 1. april i år, står det at «helt spesielle driftskonsepter som representerer et nytt og kvalitetsmessig ønskelig tilbud i Stavanger», likevel kan få bevilling innenfor ringen. Bare to utesteder har fått dispensasjon de siste fire årene: Café Italia og sushibaren Helt Rått.