Solberg ut mot Solas flyktningpolitikk

Kommunalminister Erna Solberg er lite fornøyd med at Sola ikkefølger opp avtaler om solidarisk bosetting av flyktninger påNord-Jæren.