Møteplanlegger på heltid

— Kostnadene ved kurs, konferanser og andre typer møter kanhalveres. Og markedet på arrangørsiden er enormt, sier Elling Håmsøsom nå skal drive med møteplanlegging på heltid med mesteparten avarbeidstiden i USA. Det er der det skjer.