- Stortinget bør sikra utviklingshemma hjelp

I Stavanger vil Odd Kristian Reme (Ap) prioritera personar med omsorgsbehov. I Sandnes meiner Pål Morten Borgli (Frp) at tilbodet til utviklingshemma ikkje bør vera avhengig av kommuneøkonomi.