- Forskningskroner gir mer enn tidobbelt tilbake

De siste 16 årene er det forsket for 3,5 milliarder kroner ved Rogalandsforskning. For samfunnet og næringslivet har knapt noen andre investeringer gitt bedre gevinst.