Bedre tider for vaskeriet

Etter flere tunge år har Sentralvaskeriet for Rogaland mer enn doblet arbeidsstokken siden desember.