Vil ha nasjonal bypark

Naturvernforbundet vil ha nasjonalbyparker i Stavanger iforbindelse med kulturbystatusen.