Mattilsynet tester keramikken din

Keramikk fra land rundt Middelhavet kan avgi bly som overskrider norske grenseverdier og kan være helseskadelig når den brukes til mat og drikke. I Oslo, Bergen, Sandnes, Søndre Vestfold og Romerike tilbyr Mattilsynet gratis testing av keramikk kjøpt i utlandet. Kampanjen pågår i hele september og oktober.