Kartlegger 60 år med barnehjem i Rogaland

Fylkesmann Tora Aasland vil om en ukes tid ha klar en oversikt over nye og gamle barnehjem i Stavanger og Rogaland.