Kolliderte på Tjelta

Sola: En mannlig bilist overhold ikke vikeplikten, og forårsaket derfor en kollisjon på Gamle Tjeltavegen i Sola klokken 19.45 torsdag.