Sogndalstrand er ikke varig fredet

Riksantikvaren mener Sogndalstrand er en unik kystperle. Likevel har det gått ti år uten at kongen i statsråd har vedtatt varig fredning.