Trallfa mistet leietaker

Utvalg for byutvikling fastholder at Trallfa ikke kan bygge varehus for Jysk og Bredal Sko på Lura næringsområde.