Mer kraft fra Sirdal

Oftedal I og II blir større enn småkraftverk flest.