All skatt til Skattens hus i Hillevåg

Om halvannet år kan seks forskjellige skattekontorer være samlet i et nybygg på Lagårdsveien.