- Syting nytter ikke

Å slå i bordet med statistikker som «dokumenterer» at Rogaland erstemoderlig behandlet, er ingen god strategi dersom man vil oppnåresultater hos de som bestemmer i Oslo.