- Mer matte vil gi vekst

Tre av fire norske toppledere mener Norge må øke satsingen påteknisk— naturvitenskapelige fag hvis vi skal sikre fortsatt vekstnår oljeinntektene reduseres.