Kverneland i rute

Restruktureringen som stadig pågår i Kverneland Group, begynner så vidt å vise igjen i regnskapene.