Kulturministeren skal møte poesiglad 14-åring i Stavanger