200 kilometer ny asfalt

Stat og fylke skal i år bruke til sammen 59 millioner kroner på å legge asfalt på riks— og fylkesveier i Rogaland.