To gutter svimte av i timen

Etter at to elever flatet ut av mangel på mat, slår Solaungdomsskole alarm.