Suldal skal satsa på pilegrimsturar

Den årvisse pilegrims-vandringa til Røldal jonsoktider skal vekkast til live igjen i Suldal.