Rocky flyttet tilbake

Rocky trosset alle farer da han ble lei av å bo på Tasta. Da matmor reiste på ferie, dro han like godt tilbake til sitt gamle bosted i Godalen.