Slik skulle reglene være på barnehjemmene

Stavanger formannskap fikk 27. august 1958 «Ny plan for Stavanger kommunale barnehjem» lagt fram for vedtak.