64,5 millioner ekstra til Nokas-saken og terrorberedskap