To års fengsel for vold og narko

En 24-åring fra Jæren må sone to år i fengsel for flere kriminelle handlinger som hver for seg kvalifiserer til lange fengselsstraffer.